ශිල්ප සයුර සඳහා උපදෙස් ලබාදෙන්නෝ

19th November 2007

ශිල්ප සයුරට සහය ලබාදෙන අය විශාල ගණනක් සිටිති. පහත දක්වන මහත්ම මහත්මීන් විසින් ශිල්ප සයුර ව්‍යාපෘතියේ සංවර්ධනය සඳහා සජීවීව සහය හා උපදෙස් ලබාදේ.

1. රජීව් රන්ජන් - ICT උපදේශක UNDP/e-SDI සහන අරමුදල
2. චිතාංගනී මුබාරක් -ව්‍යාපෘති කළමණාකාරීණී ICTA e-SDI Programme
3. වසන්ත දේශප්‍රිය - අධ්‍යක්‍ෂක ඊ රාජ්‍ය ව්‍යාපෘතිය - ICTA
4. ජාලිය ජයවර්ධන - e-SDI ක්‍රියාවලි උපදේශක - PWC
5. ආචාර්ය අජිත් පැස්කුවල් - මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය
6. ගුණසේන රාජපක්‍ෂ - ප්‍රවීණ සෞන්දර්ය අධ්‍යාපනඥ
7. ජැක්සන් ඇන්තනි - ප්‍රවීණ මාධ්‍ය වේදී/කළාකරු
8. මහාචාර්ය වී. කේ සමරනායක
9. මහාචාර්ය ජේ. බී. දිසානායක
10. යමුනා රත්නායක - ජ්‍යෙෂ්ඨ පාසැල් ගුරු හා SEMP ICT කළමණාකාරිණි
11. වසන්ත දුක්ගන්නාරාල- ප්‍රවීණ මාධ්‍ය වේදී/කළාකරු


මීට අමතරව අප සමග වැඩකරන ගුරුවර ගුරුවරියන් 20 ක ද තාක්‍ෂණ හා අනුකුත් වෘත්තීයවේදීන් ගේ සහය හා උපදෙස් අපට ලැබේ.